14.11.13

στρατηγικές τροποποίησης των εναλλακτικών ιδεών

Γνωρίζοντας ότι οι ιδέες των παιδιών σε πολλά θέματα είναι λανθασμένες καλούμαστε να ανακαλύψουμε, να εφεύρουμε και να εφαρμόσουμε μεθόδους που θα μας βοηθήσουν να αλλάξουμε αυτές τις ιδέες. Οι στρατηγικές για την τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών είναι κυρίως οι εξής:
α.   Η διδασκαλία με αντίθεση, όπου οι μαθητές εργάζονται με τη χρήση των προ - αντιλήψεών τους για μια έννοια ώστε να αποκτήσουν μια αρχική κατανόηση της επιστημονικής εξήγησης.
β.  Το μοντέλο της εννοιολογικής αλλαγής όπου ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να καταστήσει μια έννοια κατάλληλη να την δεχθούν οι μαθητές.
γ.  Η στρατηγική της γνωστικής σύγκρουσης όπου δημιουργείται μια κατάσταση όπου οι προ-αντιλήψεις και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών εντάσσονται στη διαδικασία της αμφισβήτησης οδηγώντας στην απόρριψη των αρχικών ιδεών και τη δημιουργία νέων γνωστικών σχημάτων.
δ.  Η στρατηγική της «μη ρήξης» που θεωρεί ότι η κριτική του εκπαιδευτικού δεν θα οδηγήσει απαραίτητα στην αναθεώρηση των απόψεών τους τούς μαθητές, οπότε η στρατηγική του εννοιολογικού υποκατάστατου είναι καταλληλότερη καθώς συμμεριζόμαστε ορισμένες σωστές απόψεις των μαθητών που όμως συσχετίζονται με ορισμένες λανθασμένες και επιχειρούμε την αποδόμηση των λανθασμένων στηριζόμενοι τις σωστές απόψεις.Ζαχαρίου Δημήτρης


Δεν υπάρχουν σχόλια: