8.12.14

ψυχική ηρεμία

μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω
κατά Ιωάννην,14,27Σύμφωνα με την επιστήμη της ψυχολογίας η ψυχική ή διανοητική νόσος έγκειται στη βιολογική αδυναμία του ανθρώπου να εκφράσει αυτό που πραγματικά είναι, δεδομένου ότι κάθε ψυχική ενέργεια απαιτεί και υγιές όργανο για να εκδηλωθεί. Βασικός παράγοντας που φανερώνει τη ψυχική υγεία ή την απουσία της είναι το λεγόμενο «αυτοσυναίσθημα». Το να νιώθει δηλαδή κανείς ευχαριστημένος με τον εαυτό του και τη ζωή γύρω του. Πρόκειται, με απλά λόγια, για την καλή ή αισιόδοξη οπτική. Αυτή περιλαμβάνει «μια διαδικασία και ετοιμότητα για συνεχή αλλαγή του ατόμου και προσαρμογή του τέτοια, ώστε να αντιμετωπίζει κανείς τα προβλήματα της ζωής, να κατακτά τη ζωή και να τη χαίρεται» (Νίκος Παπαδόπουλος, Ψυχολογία. Σύγχρονη Πειραματική, Αθήνα 2000, σελ. 459).

Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός, παρόλο που επηρεάστηκε βαθύτατα από την ελληνική σκέψη και το χριστιανισμό, στηρίζεται σε ένα καταναλωτικό και ανταγωνιστικό σύστημα, το οποίο προβάλλει ως βασικούς άξονες για την προσωπική ευτυχία του ανθρώπου τις οικονομικές – τεχνικές αξίες και αγνοεί τις συναισθηματικές, πνευματικές αξίες και την ανάγκη του ατόμου για συλλογική ταυτότητα.

Επομένως, ο σύγχρονος άνθρωπος, χρειάζεται έναν αληθινό σύμβουλο, για μια ουσιαστική και βαθιά κατανόηση του υπαρξιακού του προβλήματος, για μια έγκυρη ενημέρωση για τη δομή και τη λειτουργία του προσωπικού του ψυχοδυναμισμού, ένα  «συνετόν ακροατήν» για να γνωρίζει και να μπορεί να τον ακούει και να κατανοεί το προσωπικό του δράμα.

Ποιος μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο; Και, κυρίως, ποιον μπορεί να εμπιστευτεί ο ταλαιπωρημένος ιδεολογικά και ψυχικά άνθρωπος της εποχής μας;

Μια λογική απάντηση θα ήταν «ο ειδικός επιστήμονας». Οι πάμπολλες θεωρίες της ψυχολογίας όμως δυσχεραίνουν την αναζήτησή μας, ενώ οι τυχαίες δοκιμές είναι επικίνδυνες, αλλά και οικονομικά ασύμφορες.

Μια άλλη επιλογή που συνιστάται, αλλά με πολλή προσοχή, είναι ο «πνευματικός». Και υποστηρίζω με πλήρη συνείδηση το «με πολλή προσοχή» γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ο ρόλος του πνευματικού στη ζωή των πιστών αντί να οδηγεί προς τη ψυχική ηρεμία και την αρμονική συνύπαρξη  με το Θεό και τον συνάνθρωπο, οδηγεί σε ενοχικές καταστάσεις, συμπλέγματα και φόβο. Δεν αποδεσμεύει τον άνθρωπο από τις ανασφάλειες του, δεν τον κατευθύνει προς την ελευθερία από πάθη και αδυναμίες,  αλλά τον δεσμεύει σε θέσεις και απόψεις που δεν έχουν καμιά σχέση με το αυθεντικό νόημα της χριστιανικής παράδοσης.

Υπάρχει τέλος και ο φίλος. Το κοντινό μας πρόσωπο, συγγενής ή μη, που αναγνωρίζουμε σ’ αυτόν έναν ώριμο και ισορροπημένο χαρακτήρα, με αξίες και ιδανικά που μας εκφράζουν, με διάθεση να ακούει και να συμπάσχει, χωρίς να βιάζεται να «συμβουλεύει». Με εμπειρίες στη ζωή που τον έκαναν ωριμότερο και πιο ψύχραιμο στην αντιμετώπιση δυσκολιών. Και το κυριότερο, να μη λατρεύει τον εαυτό του περισσότερο από τον «άλλο».


Ζαχαρίου Δ. 8/12/14

16.11.14

κρίση και ανθρωπιστική παιδεία


          

            [..]Είναι κοινή παραδοχή ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, ούτε είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Οφείλεται στο γεγονός ότι ο πολιτισμός μας έχει παραγκωνίσει, για να μην πω επιβουλεύεται, την αιτία της ύπαρξής του, τον άνθρωπο. Είναι βαθιά κρίση ανθρωπισμού, καθώς ο άνθρωπος έπαψε να αποτελεί το αμετακίνητο μέτρο της ζωής, όπως τον ήθελε ο Πρωταγόρας με την απόφανση «πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστίν ἄνθρωπος», έχει πάψει να αποτελεί σκοπό και υποβιβάστηκε σε μέσο. Το άτομο δε λογαριάζεται πια ως ιδιαίτερη ανθρώπινη ύπαρξη, άξια φροντίδας και σεβασμού∙ υπολογίζεται περισσότερο ως μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης, ως στοιχείο στους δείκτες της στατιστικής, ως ποσοστιαία μονάδα στα οικονομικά μεγέθη.

            Και στο χώρο της εκπαίδευσης, η φιλοσοφία του καπιταλιστικού συστήματος επιδιώκει την υποταγή του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της αγοράς. Ολοένα και περισσότερο το εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις διάφορες επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση χάνει τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, με τα Αναλυτικά Προγράμματα να δίνουν περισσότερη έμφαση στην εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση παρά στη γενική και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

            Αυτή τη λαίλαπα καλείται να ανακόψει το σχολείο του νέου ανθρωπισμού και να ξαναγίνει σχολείο με κυρίαρχη τη μορφωτική και παιδαγωγική του διάσταση για την άμβλυνση των προβλημάτων και των στρεβλώσεων που δημιουργεί στο κοινωνικό σύνολο το ισχύον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Με τη δημιουργία μιας «κουλτούρας μάθησης», δηλαδή ενός περιβάλλοντος μάθησης μέσα στα σχολεία  που θα ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα, την εμπιστοσύνη, την επιμονή. Το σχολείο που θα παρέχει ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον, που θα τιμά το στοχασμό και τη δημιουργικότητα, θα ενθαρρύνει τη συνεργασία στην επίλυση των προβλημάτων,  θα αναγνωρίζει τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου μέσα στη σχολική τάξη καθώς και τη σπουδαιότητα της τοπικής κοινότητας. 

            Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα στηρίζεται στις ανθρωπιστικές σπουδές, θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στα διάφορα κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας (φτώχεια, πείνα, θανατηφόρες ασθένειες, ναρκωτικά, τρομοκρατία, καταστροφή του περιβάλλοντος κτλ.) μια  ευαισθητοποίηση μάλιστα που πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχες δράσεις. Θα στοχεύει επίσης στον εκδημοκρατισμό της παιδείας και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στη συλλογικότητα στις αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν και τους επηρεάζουν άμεσα, στο σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του, στην αναγνώριση των δικαιωμάτων αλλά και την αποδοχή των υποχρεώσεων και, τελικά, στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων πολιτών[..]

Ζαχαρίου Δημήτρης, φιλόλογος
απόσπασμα εισήγησης με τίτλο: "Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση"
που θα εκφωνηθεί στην ημερίδα "Παγκοσμιοποίηση και κρίση χρέους"
το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 στο MET Hotel Θεσσαλονίκης 


2.11.14

Ναρκωτικάτου φιλόλογου Δημήτρη Ζαχαρίου
02/Νοε/2014

Τι είναι τα ναρκωτικά;
Ουσίες φυσικές ή τεχνητές οι οποίες επιδρούν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα προκαλώντας μεταβολές στην αντίληψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά και δημιουργώντας παράλληλα εξάρτηση του ατόμου από αυτές.
Τι είναι η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες;
Είναι η συνήθεια, ο εθισμός στη χρήση μιας ναρκωτικής ουσίας, που οδηγεί στην εμφάνιση ανοχής και στερητικού συνδρόμου ύστερα από μείωση ή σταμάτημα της λήψης της.
Τι είναι η ανοχή;
Είναι φαινόμενο κατά το οποίο μετά από επανειλημμένη λήψη κάποιας ουσίας παρατηρείται μείωση των αποτελεσμάτων της και ανάγκη για αυξημένη παροχή της στον οργανισμό, ώστε να επιτευχθεί το αρχικό αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται στο ότι αναπτύσσονται στον οργανισμό αντιρροπιστικοί μηχανισμοί που μειώνουν την επίδραση της ουσίας.
Τι είναι το στερητικό σύνδρομο;
Τα δυσάρεστα συμπτώματα που εμφανίζονται σε ένα εξαρτημένο άτομο μετά την απότομη διακοπή της λήψης ναρκωτικών ουσιών. Το στερητικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από έντονες διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών, που εκδηλώνονται τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική σφαίρα και είναι διαφορετικές για κάθε ουσία.
Ποιοι ψυχολογικοί παράγοντες συντελούν στην τοξικομανία;
Συνήθως στις ναρκωτικές ουσίες καταφεύγουν άτομα που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε έναν αυξημένο ψυχικό πόνο και σε δυσάρεστα συναισθήματα. Χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας πολλών χρηστών είναι οι ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες, που συχνά έχουν τη ρίζα τους στα παιδικά χρόνια, η αδυναμία για επικοινωνία, η έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό τους και φυσικά προς τους άλλους. Τα απραγματοποίητα όνειρα, τα έντονα προβλήματα, οι εσωτερικές συγκρούσεις και τελικά τα αδιέξοδα τα οποία βιώνει ο τοξικομανής τον οδηγούν στη χρήση των ναρκωτικών ουσιών ως μια διέξοδο από τον πόνο και το άγχος που καθημερινά αισθάνεται. Επίσης, το οικογενειακό περιβάλλον του τοξικομανούς, συνήθως παρουσιάζει έντονα παθολογικά φαινόμενα. Αφορούν κυρίως τους γονείς που έχουν μεταξύ τους σοβαρά προβλήματα, δυσκολίες συναισθηματικής επικοινωνίας, αδυνατούν να μεταδώσουν καθαρά μηνύματα για τα όρια συμπεριφοράς στο παιδί κ.ά.
Ποιοι κοινωνικοί παράγοντες συντελούν στην τοξικομανία;
Αυταρχική αγωγή. Πρόκειται για την αγωγή που δεν τείνει στη διάπλαση δημιουργικών και συνειδητών πολιτών, αλλά στη δημιουργία προσαρμοσμένων και υποταγμένων στο "σύστημα" ανθρώπων, προσηλωμένων σε ιδανικά και αξίες που συνήθως προβάλλονται, διδάσκονται και προωθούνται από την κοινωνία των ενηλίκων, ενώ την ίδια στιγμή κατάφωρα καταπατούνται στην καθημερινή πρακτική.
Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η ζωή σε πόλεις που δεν διαθέτουν στοιχειώδη υποδομή για την έκφραση της δημιουργικότητας και του δυναμισμού των νέων καταντά μίζερη, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους ως μόνες επιλογές τα internet-cafe, τα μέσα «κοινωνικής» δικτύωσης και την τηλεόραση. H έλλειψη δημιουργικότητας και τα στερεότυπα της ψυχαγωγίας σύντομα φέρνουν την ανία και σπρώχνουν τους νέους στην αναζήτηση νέων μορφών ψυχαγωγίας, συχνά λανθασμένων.
Η επιρροή της ομάδας. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αναπτύσσουν πρωτοβουλία και να διαμορφώνουν μερικά στοιχεία συμπεριφοράς στο πλαίσιο κάποιας ομάδας που επιβάλλει στα μέλη της την προσαρμογή στα πρότυπα συμπεριφοράς και τις "αξίες" της. Έτσι, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αποτελεί η ομάδα καθοριστικό παράγοντα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα
Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης που συνδέει τη δυτική Ευρώπη με τις χώρες της Ασίας, όπου κατεξοχήν παράγονται ναρκωτικά (Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία, Νεπάλ κ.λπ.) είναι σταυροδρόμι διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως του χασίς και των οπιούχων (ηρωίνη). Οι κυριότερες πύλες εισόδου είναι οι Κήποι του Έβρου και τα παράλια, που λόγω της μεγάλης τους έκτασης είναι δύσκολο να ελεγχθούν, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το ποσοστό εσωτερικής κατανάλωσης είναι μικρότερο από αυτό των άλλων δυτικοευρωπαϊκών κρατών, όμως η συνεχής αύξησή της, σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση της ηλικίας των χρηστών, δείχνει ότι ο κίνδυνος δεν είναι αμελητέος.
Αιτίες που οδηγούν στη λήψη ναρκωτικών (στατιστικά από διάφορες ηλικιακές ομάδες)
·        Δυσαρεστημένος από τη ζωή: μ.ο.30%
·        από τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους: μ.ο.37%
·        από την οικογένεια: μ.ο.16%
·        από τη δουλειά ή τις σπουδές: μ.ο.40%
Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών;
Δεν είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς αν το παιδί του κάνει χρήση ναρκωτικών, ειδικά αν η χρήση είναι ευκαιριακή. Πολλές ενδείξεις που θα αναφερθούν στη συνέχεια ενδέχεται να μη συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών, αλλά να είναι σημάδια ότι το παιδί απλώς μεγαλώνει και εισέρχεται σε μια νέα φάση της ανάπτυξής του:
- σταδιακή απώλεια του ενδιαφέροντος για το σχολείο, τα χόμπι, τους φίλους κ.ά.·
- ξαφνικές και τακτικές αλλαγές διάθεσης, επιθετικότητα, νευρικότητα·
- συνεχείς απαιτήσεις για χαρτζιλίκι, απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων από το σπίτι·
- ασυνήθιστη νωθρότητα ή υπνηλία·
- ασυνήθιστες οσμές ή σημάδια στο σώμα ή τα ρούχα·
- τηλεφωνήματα από αγνώστους·
- ασυνήθιστες κάψουλες, χάπια, αλουμινόχαρτα, βελόνες, σύριγγες στα προσωπικά του είδη·
- απότομη αλλαγή σε παρέες και φίλους·
- ψέματα ή αμήχανες δικαιολογίες για το πού και με ποιους περνά τις ώρες του.
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς;
- Ενημερωθείτε σωστά για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, έτσι ώστε να είστε σε θέση να δώσετε αξιόπιστες πληροφορίες στο παιδί για τις αρνητικές συνέπειες που έχουν.
- Μην πείτε ή κάνετε πράγματα που θα διέκοπταν την επικοινωνία σας με το παιδί.
- Μη διστάσετε να ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό. Θα πάρετε πολύτιμες πληροφορίες και θα σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε την επικοινωνία με το παιδί σας.
- Μιλήστε ήρεμα με το παιδί σας, τονίστε το ενδιαφέρον σας γι' αυτό, καθώς και την ανησυχία σας για τις συνέπειες της συμπεριφοράς του· κάνετε σαφές ότι αποδοκιμάζετε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του, αλλά ενδιαφέρεστε και θέλετε να το βοηθήσετε.
- Δείξτε του ότι το εμπιστεύεστε και ότι μπορεί να υπολογίζει στη βοήθειά σας.
- Μην οδηγήσετε το παιδί σας με τη βία σε κάποιον ειδικό.
- Μην το προσβάλετε με απότομη και βίαιη συμπεριφορά.
- Μην πάρετε το ζήτημα αψήφιστα, πιστεύοντας ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.

Φροντίστε σε κάθε περίπτωση να πάρετε πληροφορίες και συμβουλές από κάποιον ειδικό φορέα. Ορισμένες διευθύνσεις και τηλέφωνα συμβουλευτικών σταθμών είναι:
·        Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, Διεύθυνση Εξαρτήσεων - Τμήμα Εξαρτησιογόνων ουσιών τηλ.213 2161786


·        Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, τηλ.210 34 43 551
·        Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), 210-8898200

http://zachariou99.blogspot.gr/
Πηγές:
·        Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

·        Drug, Wikipedia, the free encyclopedia

·        Ελληνική Αστυνομία, Έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) για το 2012
·        Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, «Το Πρόβλημα των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα», Έκθεση 2011, Αθήνα 2011, Διευθυντής καθ. Κ.N. Στεφανής.