9.7.14

το νέο Λύκειο

τι θα ισχύσει για τους μαθητές Α΄Λυκείου 2013-14 όταν θα πάνε Β΄και Γ΄τάξηΑρχικά πρέπει να πούμε ότι τη σχετική νομοθεσία ορίζει ο νόμος 4186 του 2013 http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-193-2013-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html  

Στην Α΄Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2013-4 κυριότερη αλλαγή υπήρξε η Τράπεζα Θεμάτων και ο τρόπος υπολογισμού του Μέσου Όρου για την προαγωγή σε κάθε μάθημα.

Ξεκινώντας τη Β΄Λυκείου τον Σεπτέμβριο του 2014 οι μαθητές θα κληθούν να επιλέξουν Ομάδα Προσανατολισμού, αυτό που ονομάζαμε στο παλιό σύστημα Κατεύθυνση. Οι Ομάδες Προσανατολισμού της Β΄θα είναι πλέον μόνο δύο: Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών Σπουδών. Τα σχετικά μαθήματα που θα διδαχθούν, πέρα από τα κοινά Γενικής Παιδείας θα είναι τα Αρχαία Ελληνικά (3 ώρες την εβδομάδα) και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (2 ώρες) για την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Μαθηματικά (3 ώρες) και Φυσική (2 ώρες), για την ομάδα Θετικών Σπουδών.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδεία που θα διδάσκονται όλοι οι μαθητές της Β΄ είναι:
 • Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία[2], Νέα Ελληνική Γλώσσα[2] & Λογοτεχνία[2])
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα[3], Γεωμετρία[2])
 • Φυσικές Επιστήμες(Φυσική[2] ,Χημεία[2], Βιολογία[2])
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ [1]
 • Θρησκευτικά [2]
 • Ιστορία [2]
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ήΓαλλικά ή Γερμανικά) [2]
 • Φυσική Αγωγή [1]
 • Ερευνητική Εργασία (project) [1]
 • Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολ/κοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) [2]
 • Φιλοσοφία [2]

Περνάμε τώρα στη Γ΄ Λυκείου, δηλαδή τι θα ισχύσει κατά το σχολικό έτος 2015-16. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Οι Ομάδες Προσανατολισμού, δηλ. οι πρώην Κατευθύνσεις, γίνονται τρεις:  Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών. Στην τρίτη Ομάδα Προσανατολισμού μπορούν να κατευθυνθούν και όσοι παρακολούθησαν στη Β΄τάξη Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και όσοι παρακολούθησαν Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Διάγραμμα:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδεία που θα διδάσκονται όλοι οι μαθητές της Γ΄ θα είναι:
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Νέα Ελληνική Γλώσσα[4] , Λογοτεχνία[2])
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ [2]
 • Θρησκευτικά [1]
 • Ιστορία [2]
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) [2]
 • Φυσική Αγωγή [1]
Οι Ομάδες Προσανατολισμού, που είναι τρεις, θα οδηγούν σε πέντε Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης:

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών
Ομάδα Θετικών Σπουδών
Νομικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές

Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές Σπουδές
Παιδαγωγικές Σπουδές


Επιστήμες Υγείας
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

        Δημήτρης Ζαχαρίου


Το σημαντικό και ταυτόχρονα ΤΡΑΓΙΚΟ γεγονός για τους υποψηφίους είναι πως, με τον υπάρχοντα Νόμο, ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ΜΟΝΟ ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης και να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του μόνο τα Τμήματα του συγκεκριμένου Επιστημονικού Πεδίου ! Αν δεν καταφέρει να εισαχθεί για παράδειγμα σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα θα μείνει ΕΚΤΟΣ Πανεπιστημίου γιατί δε θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει εναλλακτικά κάποιο τμήμα της Φιλοσοφικής...


Θα επανέλθω με το θέμα της βαθμολογίας
Ζαχαρίου Δημήτρης,
φιλόλογος,
1ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: