23.6.14

προδημοσίευσηΠρολογικό σημείωμα
Μετά από αρκετά χρόνια στην Ιδιωτική και Δημόσια Μέση Εκπαίδευση είναι έντονος ο προβληματισμός και η αγωνία μου για ένα, ομολογουμένως, από τα σημαντικότερα αντικείμενα διδασκαλίας, αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Η αποσπασματική και ελλιπής παράθεση της θεωρίας του μαθήματος στα σχολικά εγχειρίδια, αναγκάζει κάθε ευσυνείδητο δάσκαλο να καταφεύγει σε πρόχειρες λύσεις, όπως φωτοτυπίες ή διαγράμματα στο σχολικό πίνακα, με συνακόλουθες συνέπειες την απώλεια πολύτιμου διδακτικού χρόνου και την αδυναμία συστηματοποίησης του υλικού.
Το παρόν βοήθημα ευελπιστεί να καλύψει μέρος αυτού του κενού παραθέτοντας, με ευσύνοπτο τρόπο, τα βασικότερα κεφάλαια θεωρίας της εξεταστέας ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου.

Ιούλιος 2014
Δημήτρης Μ. Ζαχαρίου
Φιλόλογος   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Προλογικό σημείωμα ……………………………
Μεθοδολογία Περίληψης κειμένου ………………
Περίληψη κειμένου (διάγραμμα) ………………..
Η αξιολόγηση της Περίληψης κειμένου ….………
Η Παράγραφος .……………………………………
Η Πειθώ ……………………………………………
Τρόποι και μέσα πειθούς (διάγραμμα) …………...
Ενεργητική και παθητική σύνταξη …………………
Σημεία στίξης .…………………………………..
Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας …
Το ύφος του κειμένου ..………………………….
Νοηματικές σχέσεις και διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις
Συνοχή και συνεκτικότητα παραγράφων ………………
Κειμενικά είδη (διάγραμμα) ………………………...
Κειμενικά είδη – αναλυτικά ………………………
Αξιολόγηση Περίληψης και Παραγωγής λόγου ……
Βασικοί όροι για την Έκφραση-Έκθεση (αλφαβητικά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ.1, Εφαρμογή της θεωρίας παραγράφου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ.2, Χρήσιμο λεξιλόγιο για επιστολέςΔεν υπάρχουν σχόλια: