3.12.09

κριτήριο αξιολόγησης (6) Έκθεση Γ΄ Λυκείου_πληροφόρησηΓια μια ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας


Η περίοδος την οποία διανύουμε χαρακτηρίζεται από μία αυξανόμενη διαθεσιμότητα και χρήση των τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής. Η περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη και η αυξημένηχρήση των ανοικτών δικτύων, όπως το Διαδίκτυο, κατά τα επόμενα έτη θα δημιουργήσουν νέες σημαντικές δυνατότητες και θα θέσουν νέες προκλήσεις.
Οι υποδομές πληροφόρησης και επικοινωνίας έχουν καταστεί ουσιαστικό τμήμα των οικονομιών μας. Δυστυχώς, όμως, αυτές οι υποδομές έχουν τα δικά τους αδύνατα σημεία και προσφέρουν νέες ευκαιρίες για εγκληματικές συμπεριφορές. Αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και να διασχίσουν πολλά σύνορα. Παρά το γεγονός ότι, για μια σειρά από διάφορους λόγους, δεν υπάρχουν αξιόπιστες στατιστικές, είναι αναμφίβολο ότι αυτά τα αδικήματα αποτελούν απειλή για τις βιομηχανικές επενδύσεις και κεφάλαια και, για την ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην κοινωνία της πληροφορίας. Ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα επιθέσεων ιών και άρνησης παροχής υπηρεσίας έχουν προξενήσει σημαντικές οικονομικές ζημιές.
Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν στη διαθεσιμότητα υπηρεσιών πληροφόρησης και να έχουν εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι οι επικοινωνίες τους και τα δεδομένα τους θα προστατεύονται κατά οιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή τροποποίησης. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η πλήρης υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας εξαρτάται από αυτό.
Οι νέες ψηφιακές και ασύρματες τεχνολογίες υπάρχουν ήδη παντού. Μας παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής, διδασκαλίας και εκμάθησης, από κοινού εργασίας και παιχνιδιού, συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία. Στο μέτρο εντούτοις που οι κοινωνίες θα εξαρτηθούν περισσότερο από αυτή την τεχνική, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρακτικά και νομικά μέσα για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή την εξέλιξη.
Οι τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και χρησιμοποιούνται πράγματι, για τη διάπραξη και τη διευκόλυνση διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Στα χέρια ατόμων που δρουν κακόπιστα, κακόβουλα ή με σοβαρή αμέλεια, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να καταστούν εργαλεία για δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, τα αγαθά ή την αξιοπρέπεια ατόμων ή να θίξουν το δημόσιο συμφέρον.[…]
Το έγκλημα πληροφορικής επηρεάζει όλο τον κυβερνοχώρο και δεν σταματά στα παραδοσιακά σύνορα των κρατών. Αυτές οι παραβάσεις μπορούν κατ' αρχήν να διαπράττονται από οποιοδήποτε σημείο σε βάρος οποιουδήποτε χρήστη υπολογιστή, οπουδήποτε και εάν αυτός ευρίσκεται. Έχει γενικά αναγνωριστεί ότι χρειάζεται αποτελεσματική και διαρκής δράση για την καταπολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και το πεδίο δράσης υπάρχει τόσο από την άποψη της πρόληψης των εγκληματικών δραστηριοτήτων με την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης όσο και από την άποψη της εξασφάλισης στις αρχές εφαρμογής του νόμου των απαραίτητων μέσων δράσης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρούνται πλήρως και να είναι σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου.
Η μετατροπή της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από βαθιές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής: εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, κυβερνητικό σύστημα, βιομηχανία και εμπόριο. Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας έχουν επαναστατική και θεμελιώδη επίπτωση στις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας. Η επιτυχία της κοινωνίας της πληροφορίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις ευκαιρίες απασχόλησης και έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και νομικές επιπτώσεις.
του ΝΙΚΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ υποστράτηγου της ΕΛ.ΑΣ.
Ελευθεροτυπία 27/11/2001
(διασκευασμένο απόσπασμα)

Α. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο του κειμένου σε μία παράγραφο 100 περίπου λέξεων. (25 μον.)
Β.1. Γιατί απειλούνται οι σύγχρονες υποδομές πληροφόρησης κατά το συγγραφέα, και με ποια μορφή μπορούν να εκδηλωθούν αυτές οι απειλές; (8 μον.)
Β.2. Σε ποια επίπεδα, σύμφωνα με το κείμενο, πρέπει να κινηθεί η προστασία από τα εγκλήματα πληροφορικής; (5 μον.)
Β.3. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην ανάπτυξη του κειμένου; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. (10 μον.)
Β.4. Να δώσετε αντώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων. (12 μον.)

Γ. «Η μετατροπή της σύγχρονης κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από βαθιές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής: εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, κυβερνητικό σύστημα, βιομηχανία και εμπόριο».
Σε άρθρο σας που θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα (400-450λ.) υποστηρίξτε με παραδείγματα την παραπάνω θέση. (40 μον.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: