24.5.13

Απαντήσεις ιστορίας κατεύθυνσης 2013


Απαντήσεις ιστορίας κατεύθυνσης 24/5/2013

Ζαχαρίου Δημήτρης, Φιλόλογος


Α.1.α. σελίδα 216 «το πιο σημαντικό….Κρητικού Ζητήματος»
Α.1.β.  σελίδα 93 «Σοβαρότερη από όλες…. στους Φιλελευθέρους»
Α.1.γ.  σελίδα 140 «το Νοέμβριο του 1919 …. της συνθήκης)»


Α.2.  α-4   γ-1   δ-5   ε-3   ζ-2


Β.1. από σελίδα 85 (τελευταία παράγραφος)  «ο ελληνοτουρκικός πόλεμος ….»  μέχρι σελίδα 87 «… τα αιτήματά του μέσω της Βουλής»

Β.2. μικρή αναφορά στη σελίδα 249 «οι Έλληνες της διασποράς…»
Κυρίως απάντηση:  σελίδα 250 «Στην Ευρώπη πρωτεργάτης …. Της Σοβιετικής Ένωσης»


Γ.1.α.  Για την Ιστορική αφήγηση παραθέτουμε από το πρώτο κεφάλαιο σελίδα 43: «τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας… ελλείψεις»

Γ.1.β.  Για την Ιστορική αφήγηση παραθέτουμε από το δεύτερο κεφάλαιο σελίδα 81: «στα εδάφη της Θεσσαλίας … βελτίωση της θέσης τους»

Γ.1.γ.  Για την Ιστορική αφήγηση παραθέτουμε από το πρώτο κεφάλαιο σελίδα 43:  «οι πρακτικές αυτές … Κιλελέρ (1910)»


Δ.1.α.  Για την Ιστορική αφήγηση παραθέτουμε από τις σελίδες 158-159: «Η αστικά αποκατάσταση … στέγασή τους»

Δ.1.β.  Για την Ιστορική αφήγηση παραθέτουμε για μεν «τους εύπορους» από τη σελίδα 159: «υπήρχαν βέβαια…. Καλλίπολη στον Πειραιά»
για δε «τους άπορους» από την ίδια σελίδα: «Στο αντίθετο άκρο … για πολλά χρόνια»Δεν υπάρχουν σχόλια: